Аудиовизуален продукт “SUPER8DIGITAL 8 in 1”

SUPER8DIGITAL е комплексен продукт, който осигурява цялостно
онлайн присъствие и поддръжка на дигиталната репутация на всеки
бизнес или кауза.
Приемете ни като своята Хипермедия и няма да ви подведем,
защото за нас няма нищо по-важно от дигиталната етика в маркетинга. Какво получавате?
Super 8 дигитални инструмента:
Създаване на сайт с Мислещ облак
Създаване и конфигуриране на You Tube канал
Бранд видео
Профили в социалните мрежи – до 3 по ваш избор
Мобилно приложение с разширена реалност за Google Play и
AppStore
Онлайн обучение за продукта

…8 никога не е достатъчно, но е минимумът, за да сте видими
участници в огромното Интернет семейство!

Цена и срок за изпълнение

Имате уникалния шанс да получите всичко това само за 1900 лв. –
еднократно или на 2 (две) вноски. Цената е без включено ДДС.
Срок за изработване – 1 месец

Продуктът ще се предлага с 3 годишна поддръжка от ИТ Академия АД.

Контакт с наш консултант

Хачик Язъджиян – Специалист „Аудиовизуални продукти“
тел.: 0882 933 244, e-mail: hachik.fintvmedia@gmail.com
Атанас Костов – Координатор ИТ проекти
тел.: 0882 933 412, e-mail: kostov.ita@gmail.com
И…вече сте желаният партньор!

Идеята е да се създаде продуктов пакет, който покрива всички нужди на дигиталното присъствие на нашите клиенти. SUPER8DIGITAL е комплексен продукт, който осигурява цялостно онлайн присъствие и поддръжка на дигиталната репутация на всеки бизнес или кауза. От своя страна присъствието онлайн несъмнено е един от задължителните фактори за успех в наши дни.

ОФОРМЯНЕ НА НОВИЯ ПРОДУКТ
Погледнато технически ние предлагаме на нашите клиенти комплексен информационен продукт за управление на онлайн присъствието и репутацията на бизнес или друга кауза. Добавянето на звук или на интерактивност към информационния продукт е необходимо, за да бъде той класифициран като мултимедиен.

КАК БИХМЕ МОГЛИ ДА НАДГРАДИМ?
Когато крайният потребител има възможност да контролира елементите на проекта, да взаимодейства с приложението и да определя хода на действието, тогава се говори за интерактивна мултимедия.  Създавайки структура от свързани елементи, която потребителят може да управлява, интерактивната мултимедия се превръща в хипермедия.
Хипермедията е нелинейна организация на елементите на отделните медии(текстове, графични изображения, аудио и видео), осигуряваща същата възможност на потребителя, каквато е при хипертекста. Целта на хипермедията е потребителят да се потопи в богата и разнообразна информационна среда, в която текст, звук, анимация и видео са свързани по разнообразни начини. На етапа на проектирането хипертекстът и хипермедията се представят само чрез описание на връзките между отделните им елементи, което се извършва от експерта по съдържанието и сценариста на продукта.
Всеки тип медия в хипеpмедийния документ може да се свъpже кьм другu хипеpмедuйнu документu. По това определение WWW е частен случай на хипермедийна система, тъй като поддържа графични хипервръзки и връзки към звукови и видео файлове.
Хипермедийният документ се базира на два основни принципа: Първият е, че всяка страница притежава свой собствен физически адрес (при Световната мрежа това се нарича Uniform Resource Locator – URL). Вторият е, че читателят може да се движи свободно от една страница към друга заради наличието на хипервръзки. Хипермедията осигурява възможност на човешкия ум да реорганизира различни елементи чрез промяна на асоциативните или детерминиращи връзки между тях. Тя се простира отвъд хипертекста, свързвайки графични изображения, звук и видео картини, стимулирайки ума да извършва информационен синтез, използвайки всичките пет човешки сетива.

ИДЕЯ
Ясната представа за крайния продукт е много важна, тъй като промяната на идеята в някои от следващите етапи може да отнеме много време и средства.

ДИЗАЙН
Елементите на дизайна трябва да бъдат достъпни и интуитивни. Мултимедийният дизайн се основава на умения и способности чрез комбиниране на графичен дизайн с анимация да се създават компютърни филми, презентации и други средства за предаване на информация на аудитории. Той е от най-бързо развиващите се професии, когато става дума за визуални изкуства.

СЪЗДАВАНЕ
Времето за създаване зависи от хармонизирането на предходните два етапа посредством съгласуване и използване на подходящи ресурси , компетентност и време за разработка. Също така важно е ключовите етапи при разработката да бъдат предварително планирани. Основните ръководни принципи са продиктувани от това как да бъде създадена медията за конкретните цели.

АНАЛИЗ И ОДИТ НА МОМЕНТНО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ
Предлагаме анализи в реално време, in-page анализи, анализи на пазара, одит на съдържанието, одит на представянето на конкурентите, клиентски одит и анализ на влиятелните фигури в бранша. Някои от полезните опции в нашия анализ включват: персонални филтри, автоматизирани задачи, проследяване на събития/действия, визуализиране на потребителската фуния, асистирани конверсии, път на потребителя, проследяване на пътя на реализациите, както и много други услуги зависещи от нуждите на компанията.

 

КАКВО ПРЕДЛАГА ПРОДУКТ 8 В 1:

Изработване/актуализиране на корпоративен сайт, онлайн магазин, сайт-визитка или новинарски сайт. Сайтът е технически изряден (да работи без грешки), програмният код е оптимизиран по семантичен начин, осигуряваме нужната структура на съдържанието в сайта, с цел да може да бъде по-качествено обхождан от роботите на търсещите машини.
Сайтът, който изготвяме, се зарежда бързо, а съдържанието дава висока добавена стойност на този, който го преглежда Съобразяване на всички актуални изисквания за уебсайт – оптимизация, дизайн, комуникация, потребителско изживяване, вграждане на полезни джаджи (прогноза за времето, валутни курсове, споделяне в социални мрежи и др. по желание на клиент.)
Мислещият облак ще служи за архивиране и споделяне на информацията по темата на клиента – полезни статии, наръчници, видеоклипове, ръководства за работа с онлайн инструменти и иновации в сектора и други. В облака ще има шаблони за презентации с дизайн на рекламни визии, които клиентът може да
използва. Информацията в облака е добре организирана и удобна за използване от екипи
Профил в Google – Gmail, Google drive, Google analytics, Google Search Console, Google Calendar, Google Hangouts, Google Trends, Google Keyword planner, Google Ads, Google sheets и др.
Допълнително криптиране на облака
Youtube – Създаваме и конфигурираме Youtube канал и разясняваме на клиента актуалните условия на Youtube.

Залагаме на видео маркетинга като най-доброто средство за представяне на предимствата и ползите на определен проект/продукт по интересен и впечатляващ начин. Видеоклипът предизвиква много голям интерес от страна на потребителите, след подходяща популяризация достига до значително по-голям брой хора в сравнение със снимките. Видеоматериалите, включени в цялостния продукт, са най-доброто средство за превръщане на потенциалните в реални клиенти.
Създаваме видео за клиента (3 минутен техноклип с идея за развитие до 27 минутен документален технофилм) – представяне на бизнеса, екип, история, мисия, визия, цели, дейности, послания – използваме Envato и други библиотеки, наш дизайн върху снимки и видео, с помощта на програмите от Adobe Creative Cloud.
Използване на холограмно и 3D представяне на сгради, авторска музика, дикторски текст, 3D лого.

Предговор, съдържание, инструкции и полезни връзки, около 30-40 стр.
Предлагане на (предпечатни) шаблони и представяне на портфолиото от книжки за нашите проекти
Електронният вариант на уикикнижката периодично се допълва съвместно с клиента и може да бъде отпечатан във всеки един момент
Дизайн на реклама (визитка, брошура, листовка, календар, тефтер и др.)
Създаване на модели(темплейти) за книжка – дизайн, предпечат, разширена реалност на снимките в книжката
Добавяне на QR кодове в книжката и рекламните материали
Използване на възможностите на разширената реалност. Опция за мобилно приложение.

създаване/управление на Facebook Business page
създаване на тематични и корпоративни групи във Facebook и Messenger
обучение за създаване на съдържание за Facebook Live
използване на Facebook Marketplace
управление на рекламни кампании

създаване/управление на Instagram Business Account
обучение за създаване на съдържание за Story
управление на рекламни кампании в Instagram

— Създаване и конфигуриране на Viber общност
Настройване на Viber бот
Конфигуриране на инструмента Viber for Business

— Създаване и конфигуриране на профил
Добавяне на каталог
Добавяне на услуги
Създаване на Broadcast list
Управление на комуникация и етикети

— създаване/управление на Company business page
разкриване на работни позиции
обучение за работа с фрийленсъри
управление на рекламни кампании в LinkedIn

— създаване/управление на профил в Twitter
управление на рекламни кампании

— Създаване и внедряване на маркетингова стратегия
обучение за работа с компонентите от Продукт 8 в 1
обучения за развитие на сайтове – SEO, Analytics, имейл маркетинг, интерактивно съдържание,
обучения за маркетинг чрез социални мрежи
(видео) обучение за работа с Мислещ облак

— безплатен домейн за една година
безплатен WordPress хостинг за една година
безплатен хостинг за мобилно приложение за една година

— създаване на приложение за Google Play и AppStore
добавяне на информация от сайта на клиента
обособяване на рекламни полета
добавяне на разширена реалност към снимки от сайта, книжката,
рекламните материали и др.

Внедряване на система за предотвратяване на произшествия SuperSecure съвместно с DeepSight AI Labs. Дава допълнителна сила на всяка една записваща камера. Идеално решение за осигуряване на сигурността на дом, магазин, офис.
работи с всяка CCTV система
работи с всяка резолюция
отчита съмнителни ситуации като хора с маски, нахлуване, бой, оръжия, падане на земята, липсващи предмети и др.
индикира на монитори в реално време изпраща известия за конкретни злоупотреби посредством SMS