КРАТКА ИСТОРИЯ

„ИТ СТАРТ” АД – гр. Пловдив, е създадена преди повече от 30 години. През годините фирмата ни е претърпяла няколко трансформации в наименованието и предмета на дейност, но винаги в посока предлагане на услуги и обучение в сферата на Информационните технологии.

Под предишното име „Иновационен фонд Д1” АД, дружеството е участвало в реализацията на компютърни мрежи и изработка на уеб сайтове на дъщерните дружества на холдинг „Съединение”. Също така е участвало и в реализацията и поддръжката на мрежа от компютри на инвестиционен посредник „Популярна каса-95” АД, както и на нейните 25 клона в страната.

Към настоящия момент „ИТ Старт“ АД е развива дейност в две основни направления:
І. Обучение в областта на Информационните технологии:
@ Дружеството участва в уникалния по рода си, мащабен за България, ИТ хъб по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“, заедно с Частен професионален колеж „Омега“ и Център за професионално обучение към него (http://collegeomega.com/); Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ (http://www.iiht.bg/) със закупен франчайз за ИТ обучение от „Индийски институт по хардуерни технологии“ (ИИХТ) – Бангалор, Индия.
@ Екипът на дружеството е част от създаделите на Проекта за Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (http://mvuiel.bg/), което е в процес на акредитация.
@ „ИТ Старт“ АД провежда „Лятно училище по информатика“ (http://summer-itschool.com/) с безплатни занятия за ученици.
@ „ИТ Старт“ АД организира 1-дневни, 2-дневни, 3-дневни семинари, предназначени за обучение на служители по заявка на фирми, на теми в областта на информационните технологии и комуникацииа – облачни услуги, киберсигурност, социални мрежи, Google приложения, интернет маркетинг и др.

ІІ. Услуги свързани с Информационните технологии:
@ Създаване на Web базирани приложения, ППП (пакети приложни програми), компютърна техника и мрежи от компютри.
@ Поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни.
@ Фирмата разполага със собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение, отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг.
@ Телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на ИТ (информационни технологии), като доставка и ремонт на РС, изграждане на локални и компютърни мрежи, проектиране и изграждане на сървърни решения, инсталация и поддръжка на софтуер, разработван от нас, в сферата на Web базираните приложения.
@ Лаборатория за създаване на мобилни приложения – за мобилни устройства – GSM, таблети и др.
@ Разработване на решения по автоматизация и IoT (Интернет на нещата).
@ Лаборатория по киберсигурност и защита на информацията.

„ИТ Старт“ АД е член на ДЗЗД „Консорциум за технологии и информатика“, „Е-бизнес клъстер“ (http://e-cluster.eu/), „Асоциация за етично финансиране“ (http://kefp.eu/), Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“ (http://bit-forum.org/), „Клъстер Информатика“ и т.н.

Екипът на „ИТ Старт“ АД се състои от опитни ръководители с дългогодишен професионален стаж в областта на ИКТ и млади, амбициозни, знаещи и можещи млади служители. Поредното предизвикателство към тях е „блокчейн“ технологията. В процес на разработка в дружеството са два проекта за създаване на платформи остовани на тази съвременна технология.