Какво е Ардуино?

Какво  е Ардуино? Ардуино е електронна платформа с отворен код, базирана на лесен за използване софтуер и хардуер. Ардуино платките са в състояние да четат входове (светлина върху сензор, пръст на бутон, или съобщение в Twitter)  и да го превръщат в изходен код (активиране на мотор, светване на диод, публикуване онлайн).  Вие можете да кажете

Read More...

Диамантите могат да съхраняват огромно количество данни

Нашите настоящи носители за съхранение на данни бързо достигат своите граници. Без нови и добри решения, ние сме изправени пред финансова и технологична катастрофа. Как можем да съхраняваме големи количества данни, по начин, който е защитен за дълго време и може да се рециклира или използва повторно? Според ново проучване, диамантите не само могат да

Read More...